/ / Новини

Библиотеката събира, съхранява и предоставя за ползване художествена, научна, научнопопулярна и учебна литература.

         Регионална библиотека приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, допълват колекциите по вид на изданията,  на интересите и потребностите на читателите й.

         Тя разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

         Включването на дарения към фонда на библиотеката се прави след оценка на работещите в отдел „Комплектуване”.

         Предложените за дарение библиотечни документи, трябва да са в отлично физическо състояние, без повреди.

         Библиотеката има право да не приеме дарението, ако материалите не съответстват на политиката на развитие на колекциите, ако са в лошо състояние, ако са незаконно издадени, откраднати, ако литературата противоречи на добрите нрави.

         Библиотеката не отговаря за загуба на дарение или нанесени вреди по време на транспортирането на такова до нейната сграда.

         Дарената художествена литература трябва да е издадена не по-късно от 6 години от датата на дарение, а за отрасловата периода е 4 години. Не важи за редки, ценни, старопечатни и др. подобни документи.

         Библиотеката не приема за дарения учебници за начална, основна и средна степен.

         Приемайки дарението библиотеката получава пълни права на собственост върху него, както и правото да го отчисли от фондовете си в бъдеще време.

         Ако предложеното дарение съдържа разнородни материали, библиотеката може да прецени, с изричното съгласие на дарителя, кои от тях да съхранява и кои да бъдат предложени на други общински библиотеки, музеи, архиви и др. подобни институции.

         Даренията се ползват и управляват при договаряне между двете страни библиотека – дарител.

         Библиотеката поставя, със съгласието на дарителя, печат с името му върху всеки дарен документ.

         Библиотеката запазва правото си да включва името на дарителя в библиотечни документи, отчети и друг вид публична информация, освен ако дарителят постави като условие запазването на анонимност. Тогава информацията не трябва да бъде публично достъпна.

         Дарителите могат да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис на електронната поща на библиотеката, или да се свържат със служителите на телефон 096 / 300 417 за книги и 096 / 300 427 за продължаващи и периодични издания.

Share this Post