Ново работно време

/

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,   Съгласно заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.  на министъра на здравеопазването, РБ „Гео Милев“ гр. Монтана обслужва своите потребители при спазване на следните правила: При влизане в сградата на библиотеката е задължително поставянето на защитна предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата; Задължителна е дезинфекцията на ръцете или поставянето на ръкавици на входа; Спазване на физическа дистанция

Read More