IMG_6741
IMG_6742
IMG_6743
IMG_6744
IMG_6745
IMG_6746
IMG_6747
previous arrow
next arrow

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана е най-големият библиотечно-библиографски и информационен център в Област Монтана. Осъществява информационна, културна и координационна дейност. Основната функция на библиотеката е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно- библиографска информация. Осъществява краеведската дейност, поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване архива на местната книжнина, и печат.Извършва издателска и културна дейност. Поддържа редица международни контакти с други библиотеки и институции.

Регионална библиотека „Гео Милев“ е носител на орден „Кирил и Методий“- I степен, Почетен знак на Община Монтана, Златна значка на ОНС-Михайловград, Почетна значка на Община Монтана, Почетен знак на Русенският университет, паметен знак „60 години Русенски университет“.