Ново работно време с читатели

/

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, Съгласно заповед № РД-01-256/11.05.2020 на министъра на здравеопазването, от 13. 05. 2020 г. РБ „Гео Милев“ гр. Монтана започва да обслужва своите потребители при спазване на следните правила: 1. Влизането в сградата на библиотеката ще се осъществява с лични предпазни средства /маски/; 2. Задължителна е дезинфекцията на ръцете и поставянето на ръкавици на входа; 3. Спазване на физическа

Read More

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ

/

Библиотеката събира, съхранява и предоставя за ползване художествена, научна, научнопопулярна и учебна литература.          Регионална библиотека приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, допълват колекциите по вид на изданията,  на интересите и потребностите на читателите й.          Тя разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и

Read More

НОВИ КНИГИ

/

Регионална библиотека „Гео Милев“ – гр. Монтана Ви предлага богато разнообразие от нови книги, закупени по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Новите книги са от всички отрасли на знанието: художествена литература за деца и възрастни; хуманитаристика; специализирани материали в помощ на учениците; справочна и научна литература, съобразно профила на библиотеката.Наличните заглавия може да разгледате в

Read More