ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!

/

Уважаеми, читатели, На основание Заповед на Министъра на здравеопазването  № РД-01-973/26.11.2021 г., в периода от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г., обслужването на читатели в РБ „Гео Милев“  ще  се извършва при спазване на следните правила : В сградата на библиотеката ще се допускат посетители само след представяне на : – валиден документ за ваксинация; – валиден

Read More