/ / Бюлетин на периодичните издания

ВЕСТНИЦИ

1.  24 часа
2.  Аз Буки
3.  Български фермер
4.  Вестник за градината
5.  Всичко за семейството
6.  Доктор
7.  Държавен вестник
8.  Здраве за всички
9.  Конкурент
10.  Литературен вестник
11.  Монт прес
12.  Пчеларство
13.  Северозапад днес
14.  Слово плюс
15.  Словото днес
16.  Стандарт
17.  Трета възраст
18.  Труд
19.  Учителско дело
 
СПИСАНИЯ 

             
1.  Biograph
2.  D!va
3.  National Geographic
4. National Geographic Kids
5. Архитектура
6. ББИА онлайн
7. Библиотека
8. Будител
9. Българска етнология
10. Български език и литература
11.  Български фолклор
12.  Българско музикознание
13.  Бърборино
14.  Везни
15.  Детска градина
16.  Жената днес
17.  Журнал за жената
18.  Здравен Журнал
19.  Идеален дом
20.  Икономика
21.  Икономическа мисъл
22.  Исторически преглед
23.  История
24.  Космос
25.  Кулинарен Журнал
26.  Култура
27.  Къща и градина
28.  Математика
29.  Математика и информатика
30.  Международни отношения
31.  Мениджър
32.  Музикални хоризонти
33.  Наш дом
34.  Образование и спец в чужбина
35.  Обучение по прир. науки и върх. техн.
36.  Педагогика
37.  Предучил. и учил. образование
38.  Природа
39.  Проблеми на изкуството
40.  Проблеми на географията
41.  Професионално образование
42.  Психология теория и практика
43.  Светът на физиката
44.  Социологически проблеми
45.  Списание 8
46.  Списание на БАН
47.  Стратегии на образов. и науч. пол.
48.  Съвременник
49.  Техносфера
50.  Философия
51.  Християнство и култура
52.  Чуждоезиково обучение
 
Share this Post