КАК ДА ПРЕДСТАВИМ КНИГА В БИБЛИОТЕКАТА

​Когато библиотеката инициира  срещата с автор, тя се съобразява с неговите  изисквания за  оформяне на покани, пребиваване и цялостна организация на срещата.
В случаите, когато авторът сам е потърсил библиотеката,  е необходимо:

 1. Да се свърже с PR-специалиста и да заяви желанието си, но не по-късно то 20 дни преди желаната дата. В случай на заета зала на тази дата, се уточнява друга.
 2. Да изпрати по имейл или да сподели в разговор с PR-специалиста информация за книгата, да предостави копие от нея и да обсъди с него формата на поканите, ако вече няма шаблон за такива.
 3. Да сподели какво му е необходимо за представянето в залата - лаптоп, екран и т.н.
 4. Да бъде в библиотеката поне час преди изявата.
 5. Да дари два екземпляра от книгата си на библиотеката.

Екипът на библиотеката изготвя поканите, ако няма готови такива, подготвя залата за срещата, кани релевантна публика за дадената книга. Специалист от екипа представя книгата заедно с автора и води дискусията. Правят се снимки и се публикува след срещата информация в сайта на библиотеката, местни медии и социални мрежи.
Общо времетраене на представянето - официална част -  45 минути. След което се дава възможност за  неофициалната част до 30 минути - разговор с автора, време за автографи.
Допустимо е внасяне на символично количество напитки и храна - вино, безалкохолни напитки  и дребни хапки . Кетърингът не е отговорност на екипа на библиотеката.

КАК ДА ДАРИМ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА

Изисквания към дарителите на Регионална библиотека

Гео Милев“ – гр. Монтана

 • Библиотеката събира, съхранява и предоставя за ползване художествена, научна, научнопопулярна и учебна литература.

 • Регионална библиотека приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, допълват колекциите по вид на изданията, на интересите и потребностите на читателите й.

 • Тя разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

 • Включването на дарения към фонда на библиотеката се прави след оценка на работещите в отдел „Комплектуване“.

 • Предложените за дарение библиотечни документи, трябва да са в отлично физическо състояние, без повреди.

 • Библиотеката има право да не приеме дарението, ако материалите не съответстват на политиката на развитие на колекциите, ако са в лошо състояние, ако са незаконно издадени, откраднати, ако литературата противоречи на добрите нрави или е в разрез с официалната религия.

 • Библиотеката не отговаря за загуба на дарение или нанесени вреди по време на транспортирането на такова до нейната сграда.

 • Дарената художествена литература трябва да е издадена не по-рано от 6 години от датата на дарение, а за отрасловата периода е 4 години. Не важи за редки, ценни, старопечатни и др. подобни документи.

 • Библиотеката не приема за дарения учебници за начална, основна и средна степен.

 • Приемайки дарението библиотеката получава пълни права на собственост върху него, както и правото да го отчисли от фондовете си в бъдеще време.

 • Ако предложеното дарение съдържа разнородни материали, библиотеката може да прецени, с изричното съгласие на дарителя, кои от тях да съхранява и кои да бъдат предложени на други общински библиотеки, музеи, архиви и др. подобни институции.

 • Даренията се ползват и управляват при договаряне между двете страни библиотека – дарител.

 • Библиотеката поставя със съгласието на дарителя щемпел с името му върху всеки дарен документ.

 • Библиотеката запазва правото си да включва името на дарителя в библиотечни документи, отчети и друг вид публична информация, освен ако дарителят постави като условие запазването на анонимност. Тогава информацията не трябва да бъде публично достъпна.

 • Дарителите могат да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис на е-mail на библиотеката, или да се свържат с оторизираните служители на телефон 096/300 417 за книги и 096/300 427 за продължаващи и периодични издания.