КАК ДА ПРЕДСТАВИМ КНИГА В БИБЛИОТЕКАТА

​Когато библиотеката инициира  срещата с автор, тя се съобразява с неговите  изисквания за  оформяне на покани, пребиваване и цялостна организация на срещата.
В случаите, когато авторът сам е потърсил библиотеката,  е необходимо:

  1. Да се свърже с PR-специалиста и да заяви желанието си, но не по-късно то 20 дни преди желаната дата. В случай на заета зала на тази дата, се уточнява друга.
  2. Да изпрати по имейл или да сподели в разговор с PR-специалиста информация за книгата, да предостави копие от нея и да обсъди с него формата на поканите, ако вече няма шаблон за такива.
  3. Да сподели какво му е необходимо за представянето в залата - лаптоп, екран и т.н.
  4. Да бъде в библиотеката поне час преди изявата.
  5. Да дари два екземпляра от книгата си на библиотеката.

Екипът на библиотеката изготвя поканите, ако няма готови такива, подготвя залата за срещата, кани релевантна публика за дадената книга. Специалист от екипа представя книгата заедно с автора и води дискусията. Правят се снимки и се публикува след срещата информация в сайта на библиотеката, местни медии и социални мрежи.
Общо времетраене на представянето - официална част -  45 минути. След което се дава възможност за  неофициалната част до 30 минути - разговор с автора, време за автографи.
Допустимо е внасяне на символично количество напитки и храна - вино, безалкохолни напитки  и дребни хапки . Кетърингът не е отговорност на екипа на библиотеката.