ЗАПОВЕД № 1 /09.01.2019 Г.
На основание чл.21 , ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.85д от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, приет с решение №966/29.11.2018 на Общински съвет Монтана и протокол 3/21.10.2018 г. на Дирекционен съвет при Регионална библиотека „Гео Милев“- Монтана

УТВЪРЖДАВАМ
Следните такси  на предлаганите услуги в Регионална библиотека „Гео Милев“:

Наименование на услугата  – Размер

(1) Изработване на писмена библиографска справка

1. с хронологичен обхват до 20 г./ 1 справка – 5.00 лв.
2. с хронологичен обхват над 20 г./ 1 справка – 10.00 лв

(2) Копиране на част от библиотечен документ – за една страница

1. формат А4 – 0,10 лв.
2. формат АЗ – 0,20 лв.

Забележка : Копията на части от книги, албуми, справочници и др. са съобразени с чл. 24, т. 9. от Закона за авторското право и сродните му права

(3) Доставка на документи от страната и чужбина
по тарифата на съответната библиотека, плюс пощенските разходи в двете посоки

(4Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от читатели библиотечни документи
съгласно чл.66, ал.1 от Закона за обществените библиотеки

(5Специализирани електронни библиотечни услуги

1. Специализирана справка от Интернет, с оформяне на текст – 4,00 лв. + разпечатка според броя страници
2. Сканиране във формат pdf или jpg на стр. А4 – 0.50 лв.
3. Разпечатка на принтер:
– черно-бяла – А4 – 0,20 лв.
– черно-бяла – АЗ – 0,40 лв.
– цветно – А4 – 1,00 лв.
– цветно – АЗ – 2,00 лв.
4. Сканиране на части от библиотечни документи
а) копие формат АЗ – формат jpg или pdf без обработка (до 10 копия):
– обикновена поръчка – за три работни дни – 0,30 лв./на страница
– бърза поръчка – за един работен ден – 0,60 лв. / на страница
б) копие формат А4 – формат jpg или pdf без обработка (до 10 копия):
– обикновена поръчка – за три работни дни – 0,20 лв./на страница
– бърза поръчка – за един работен ден – 0,30 лв./на страница
г) обработка на файл /сканирано копие/ – 0,50 лв./на страница
д) копия на библиотечни документи от дигитализирани издания (до 10 копия) – 0,10 лв./на страница
е) сканиране на изображение от библиотечни документи, снимка или картичка (без обработка) – 0,20 лв./ на страница

Забележка: Копията на части от книги, албуми, справочници и др. са съобразени с чл. 24, т. 9. от Закона за авторското право и сродните му права.

(6Извършване на презапис на част от музикално произведение, фонд на библиотеката с образователна или научна цел

– от/на – фонокасета, CD – 2,00 лв.
– от грамофонна плоча на електронен носител – 6,00 лв.

  • Цените на услугите се заплащат на касата на библиотеката.