Заявка за библиографска справка
Каква литература да бъде включена: *
ако изберете други моля посочете

Важно

Изработване на писмена библиографска справка

1. с хронологичен обхват до 20 г./ 1 справка – 5.00 лв.
2. с хронологичен обхват над 20 г./ 1 справка – 10.00 лв