Ново работно време с читатели

/

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, Съгласно заповед № РД-01-256/11.05.2020 на министъра на здравеопазването, от 13. 05. 2020 г. РБ „Гео Милев“ гр. Монтана започва да обслужва своите потребители при спазване на следните правила: 1. Влизането в сградата на библиотеката ще се осъществява с лични предпазни средства /маски/; 2. Задължителна е дезинфекцията на ръцете и поставянето на ръкавици на входа; 3. Спазване на физическа

Read More